Jak wygląda nauka języka angielskiego w szkołach?

Język angielski jest obecnie jednym z najważniejszych języków na świecie, a jego znajomość wydaje się być konieczna, do odniesienia sukcesu w życiu. Z tego powodu nauczany jest od początku edukacji, jeszcze w szkole podstawowej. Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda proces nauki języka angielskiego w polskich szkołach.

Szkoła podstawowa

Dzieci w polskich szkołach rozpoczynają naukę języka angielskiego, będąc jeszcze zerówkowiczami. Prawo stanowi, że szkoła podstawowa musi zorganizować minimum dwie godziny lekcyjne zajęć z języka angielskiego. W wyniku uczęszczania na te zajęcia uczeń powinien osiągnąć poziom językowy A2, co oznacza, że powinien być w stanie swobodnie porozumieć się w danym języku. Na zajęciach, młodzi uczniowie poznają podstawowe czasy językowe, nauczą się pisać maile oraz opisywać otoczenie. Ich poziom sprawdzany jest za pomocą egzaminu ósmoklasisty, którym uczniowie kończą edukację podstawową.

Szkoła średnia

Według programu, uczniowie szkół średnich spędzą ponad 800 godzin na zajęciach z języka angielskiego. W przypadku uczniów liceów ta liczba wynosi 870 godzin. Po ukończeniu takiego kursu uczniowie powinni pochwalić się poziomem biegłości B1. W praktyce wielu rodziców, na tym etapie, wysyła dzieci na zajęcia dodatkowe, na których uczą się języków obcych. Także część podręczników np. takich jak Password reset b2 (tanie i sprawdzone), pozwala ambitnym nauczycielom i uczniom podnieść stopień znajomości języka wyżej, niż zakłada to program nauczania. Na lekcjach angielskiego poznaje się coraz to bardziej skomplikowane czasy, takie jak past perfect continous oraz uczy się płynnej komunikacji na trudniejsze tematy. W trakcie nauki stale rozszerza się znajomość słownictwa, również w specjalistycznych kierunkach.

Proces nauki języka angielskiego, który uczniowie rozpoczęli w zerówce, kończy się egzaminem maturalnym. Wersja podstawowa egzaminu ma za zadanie sprawdzić, czy maturzysta posługuje się językiem na poziomie B1. Maura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym weryfikuje, czy zdający posługuje się językiem na przełomie poziomów B2/C1.

Tagged , , ,